vývevy

Vývevy

IWAKI ponúka laboratórne vývevy série APN. Tieto vývevy sú buď s jednofázovým striedavým motorom alebo (v prípade série APN-W) so jednosmerným motorom.  Možno ich použiť v laboratóriách i menších prevádzkach chemického priemyslu, zlievarní, strojárenských prevádzkach a ďalších. K vývevám dodávame tiež rôzne vákuové i tlakové príslušenstvo.

Tieto membránové čerpadlá plynov sú, vzhľadom k svojej kompaktnej konštrukcii znižujúcej opotrebenie ložísk a unikátnej membráne z rôznych druhov materiálov, určené pre veľmi široké použitie v rôznych analytických prístrojoch, medicíne, farmácii, potravinárstve, tlačiarenskom priemysle a v mnohých ďalších aplikáciách.

Čerpadlá môžu fungovať ako výveva aj kompresor. Výhodou týchto čerpadiel je ich univerzálnosť vo vzťahu k čerpanému médiu, môže to byť totiž kvapalina i plyn.