mdg-001-big

Zubové čerpadlá

Zubové čerpadlá pracujú bezpulzačne a majú široké možnosti uplatnenia. Taktiež u týchto konštrukčných typov čerpadiel ponúkame širokú škálu od kompaktných až po najzložitejšie procesné a prístrojové typy. Špecialitou sú bezupchávkové čerpadlá s magnetickým pohonom. Aplikácia týchto čerpadiel je od čistej vody až po medicínske techniky alebo pre špeciálne použitie pre komplikované procesné úlohy.

Séria MDG